Manage Stock Products

Bác nào có biết plugin tạo và quản lý stock của group products ko ạ. Hoặc có mẹo nào cho mình xin chút hướng dẫn với ạ.