Mạn phép được hỏi anh em Mình nghe đồn là có thể sử dụng plugin ACF để connect API qua các system khác. Liệu có đúng không hay chỉ là như lời đồn... Mong được lắng nghe ý kiến

Mạn phép được hỏi anh em Mình nghe đồn là có thể sử dụng plugin ACF để connect API qua các system khác. Liệu có đúng không hay chỉ là như lời đồn... Mong được lắng nghe ý kiến
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mạn phép được hỏi anh em
Mình nghe đồn là có thể sử dụng plugin ACF để connect API qua các system khác. Liệu có đúng không hay chỉ là như lời đồn…
Mong được lắng nghe ý kiến
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/764451920922368/