Mã định dạng alpha-2 với 2 chữ cái in hoa tượng trưng cho quốc gia dùng trong WooCommerce