M.n cho em hỏi, dùng gitlab. Em muốn tạo định dạng link https://gitlab.example.com/api/v4/projects để làm tính năng update theme bằng gitlab. Thì làm ntn ạ. Em cảm ơn m.n ạ. #WP Help

M.n cho em hỏi, dùng gitlab. Em muốn tạo định dạng link https://gitlab.example.com/api/v4/projects để làm tính năng update theme bằng gitlab. Thì làm ntn ạ. Em cảm ơn m.n ạ. #WP Help
0

Câu hỏi từ Group FB:
M.n cho em hỏi, dùng gitlab. Em muốn tạo định dạng link https://gitlab.example.com/api/v4/projects để làm tính năng update theme bằng gitlab. Thì làm ntn ạ. Em cảm ơn m.n ạ.
#WP Help
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/585537242147171/