Lỗi wp-content/plugins/menu-icons/vendor/autoload.php on line 5

Lỗi wp-content/plugins/menu-icons/vendor/autoload.php on line 5
0


Giúp em với cả nhà
em đang dùng bản wp 4.7.11
server php 5.0.6
sql 5.6.27
đang chạy bình thường nhưng khi em up code lại từ đầu thì bị lỗi, cả nhà giúp