Lỗi plugin woocommerce không tìm thấy sản phẩm đã tạo

Câu hỏi:
Chào mọi người trong nhóm, mình đang gặp lỗi này với plugin woocommerce. Khi m tạo sản phẩm thêm vào danh mục sản phẩm thì m vào danh mục sản phẩm thì chẳng thấy sản phẩm nào cả. Ai biết lỗi này giúp mình với. m cảm ơn
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Chào mọi người trong nhóm, mình đang gặp lỗi này với plugin woocommerce