lỗi không cài được WooCommerce trong wordpress

lỗi không cài được WooCommerce trong wordpress
0

Mình sài 000webhost, tạo 1 website rùi cài wordpress, xong mình cài woocommerce thì ko cài được:
Thông báo lỗi như sau:
Installation failed: Không thể sao chép tập tin. woocommerce/packages/woocommerce-blocks/assets/js/base/components/checkbox-list/index.js
Xin được giúp đở, cảm ơn