Lỗi Font khi gửi mail đơn hàng

Lỗi Font khi gửi mail đơn hàng
0

Máy pro cho mình hỏi lỗi mày khi setup mail đặt hàng trong woocomerce a

Bạn kiểm tra lại danh sách Plugin đang sử dụng nhé, disable từng cái liên quan đến WooCommerce