Lỗi bị loại trừ bởi thẻ ‘noindex’ trên Google Search Console

Câu hỏi:
Mọi người cho em hỏi là trên Google Search Console phát hiện ra 100% Tag bên em đều Bị loại trừ bởi thẻ ‘noindex’

Em mò khắp cái CMS mà ko tìm ra chỗ tắt cái noindex cho Tag ạ. Nhờ mọi người chỉ giáo. Cảm ơn mn nhiều ạ.
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Mọi người cho em hỏi là trên Google Search Console phát hiện ra 100% Tag bên em đều **Bị loại trừ bởi thẻ 'noindex'**