Logo của Website

Logo của Website
0

Chào các bạn,
Khi nhập địa chỉ trang Web vào FB, Tw, một số trang Web sẽ hiển thị Logo của mình, một số trang Web chỉ hiển thị địa chỉ Website (không có Logo + không có Description).
Các bạn cho nhờ hỏi vì sao có hiện tượng trên và cách xử lý.
Tks all !