Lazyload của wp rocket trên mobile

Câu hỏi:
Hi ae, e bật lazyload của wp rocket trên mobile nhưng lúc load trang chủ phải chạm 1 cái nó mới lên. Ae cho e hỏi có cách nào fix ko ạ
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Hi ae, e bật lazyload của wp rocket trên mobile nhưng lúc load trang chủ phải chạm 1 cái nó mới lên | Facebook