Lấy thông tin thành viên đang đăng nhập.

Lấy thông tin thành viên đang đăng nhập.
0

Xin chào…Xin hỏi cách lấy thông tin thành viên (Tên đăng nhập) đang đăng nhập vào trong một input của Form, Bạn nào biết giúp mình với…Thank