Làm thế nào để tăng số lượng từ tóm tắt của chuyên mục trong flatsome?

Làm thế nào để tăng số lượng từ tóm tắt của chuyên mục trong flatsome a? Em có google rồi mà không được, dùng plugin thì bị lỗi. Các cao nhân có cách nào chỉ em với ạ

1 Like