Làm thế nào để show countdown timer (thời gian giảm giá còn lại) cho product? (not plugin)

Có cách nào dùng fuction trong woo để show ra không các bác nhỉ?