Làm cách nào để xóa “i1.wp.com” khỏi URL hình ảnh của bạn

Lần trước tôi làm việc trong một dự án khách hàng và anh ấy đang tìm ra vấn đề lạ với URL hình ảnh của mình. URL hình ảnh được nối với https://i1.wp.com . Trên thực tế, anh ấy đang sử dụng CDN của JetPack để tối ưu hóa hình ảnh. Vì vậy, hình ảnh trực tiếp từ máy chủ JetPack CDN.

Nhưng vấn đề là một số hình ảnh không tải trên trang web của anh ấy. Vì vậy, tôi đã truy cập trang cài đặt JetPack và vô hiệu hóa hộp kiểm sau. Xem hình ảnh đính kèm ở bên dưới.

Nếu bạn thực sự muốn tối ưu hóa hình ảnh của mình, tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng plugin ShortPixel Image Optmizer. Tôi đang sử dụng nó trên tất cả các trang web của tôi. Tôi khá hài lòng với nó.