Làm 1 web này giá bao nhiêu các bác

Câu hỏi:
https://donoibo.com
Làm 1 web naỳ giá bao nhiêu các bác? E check thì là wp
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | https://donoibo.com