Không liên quan đến wp nhưng mng cho e hỏi cách xác minh google business với ạ hoặc có ai làm được không cho e xin giá ạ. e cảm ơn

Câu hỏi từ Group FB:
Không liên quan đến wp nhưng mng cho e hỏi cách xác minh google business với ạ hoặc có ai làm được không cho e xin giá ạ. e cảm ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/938435010190724/