Không liên quan đến WP, nhưng có bác nào có kinh nghiệm đẩy apps lên Applestore không ạ? Bên em đã đẩy thành công lên Google Play nhưng chưa đẩy được lên Apple Store. Nếu các bác hỗ trợ đẩy lên thì chi phí ntn ạ. Em cảm ơn

Câu hỏi từ Group FB:
Không liên quan đến WP, nhưng có bác nào có kinh nghiệm đẩy apps lên Applestore không ạ? Bên em đã đẩy thành công lên Google Play nhưng chưa đẩy được lên Apple Store. Nếu các bác hỗ trợ đẩy lên thì chi phí ntn ạ. Em cảm ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/812128729488020/