không hiển thi hình ảnh

cả nhà ơi , lỗi này khắc phục sao vậy, chỉ giúp mình với nhahttps://thietkevanphonghcm.com.vn/