Không đăng nhập được cPanel

Không biết đã bro nào gặp tình trạng này chưa ạ?

Khi đăng nhâp cPanel thì bị báo Your IP address has changed. Please log in again. Đăng nhập lại thì vào được cái lại out luôn và báo như trên.
Mạng thì vẫn kết nối bình thường, không sử dụng dns hay bất cứ phần mềm liên quan nào. Sang chỗ khác thì vẫn vào cPanel được bình thường.

Vậy rốt cuộc là do mạng nhà e hay do hosting vậy các bro? Cách khắc phục ra sao ạ?

Đoán là do trình duyệt.
Xóa cache hoặc mở bằng trình duyệt khác

Bỏ cái tích đi thử xem sao:
image

Vẫn không được ạ

Bác chịu khó đọc thử cái tút này nhé, e tô đậm cái đoạn chú ý:

YOUR IP ADDRESS HAS CHANGED. PLEASE LOG IN AGAIN (CPANEL)

If you are getting error like the one below when trying to access cPanel or your Webmail (on cPanel accounts), you most likely are using Internet provider which is providing you with dynamic IP address or with very quickly changing IP address.

This is more common on mobile Internet connections but it can happen also on desktop computers with short IP leases (NOTE: The restriction (error you see) is a default security from cPanel, which prevents your account from being hijacked.)

Error: Your IP address has changed. Please log in again

In order to go around this issue, without asking your ISP to give you a static IP or without going through VPN/Proxy, please use the following alternative links for your cPanel, and Webmail:

  1. cPanel access - https://server_name:2083/ - where you need to replace server_name with the name of the server on which your account has been activated

  2. Webmail - https://server_name:2096/ - where you need to replace server_name with the name of the server on which your account has been activated

Other things to check which might be causing this error:

1. The date on your computer is set incorrectly or in the future causing the session to expire

2. Having a software/plugin/setting that blocks third party cookies aggressively (things like anti-virus software)

3. Your browser is not set to accept cookies (browser settings)

4. You have some sort of proxy service/ firewall configured (service like sucuri/ cloudflare services might need to be bypassed.)

5.Your IP is dynamically changing (typically office network set up/ hort IP leases to modem/router)

6. You are using CloudFlare - in this case you need to exclude the address for your webmail/cpanel from CF so that CF is bypassed. If you have VPS/Cloud server you can disable the IP Cookie validation option per this article.

Another work around is to use cPanel Proxy as explained in this article

If you go through all of the above steps and checks and you are still experiencing issues, please check with your ISP provider and see if they can give you IPs that do not expire so quickly or provide you with a temporary static IP or proxy IP/VPN IP that you can use that is not expiring so quickly.

Cảm ơn các bro đã rep, sau khi test các kiểu thì bên hosting có báo là do mạng nhà em nó không ổn định, đổi mạng khác thì vào ok nên xin phép dừng ở đây ạ.

Thanks all!

1 Like

Họ báo vậy e thấy cũng hơi vô lý :slight_smile:
Chúc bác sớm fix được.