JSM’s Show Post Meta, Term Meta, User Meta

Giải pháp tìm thẻ meta của post, term, user nhanh nhất2 Likes

Thanks ad nhé. Cũng đang tìm hiểu phần này.

Ko link à ad?

Nhấn vào là link rồi mà bác.

Rất hay a ạ!

1 Like