[JOB] Mình cần tìm bạn tối ưu pagespeed web flatsome. Yêu cầu tối thiểu 80 điểm trên mobile và PC. Bạn nào làm được vui lòng báo giá và inbox giúp mình.

[JOB] Mình cần tìm bạn tối ưu pagespeed web flatsome. Yêu cầu tối thiểu 80 điểm trên mobile và PC. Bạn nào làm được vui lòng báo giá và inbox giúp mình.
0

Câu hỏi từ Group FB:
[JOB]
Mình cần tìm bạn tối ưu pagespeed web flatsome.
Yêu cầu tối thiểu 80 điểm trên mobile và PC.
Bạn nào làm được vui lòng báo giá và inbox giúp mình.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/649727749061453/