Hướng dẫn xoá chế độ Responsive trên thiết bị di động của Theme Flatsome

Hãy chèn đoạn mã bên dưới vào file functions.php của theme child

//Remove Header Viewport Meta
add_action('init' , 'wpex_flatsome_viewport_meta' , 15 );
function wpex_flatsome_viewport_meta() {
	remove_action( 'wp_head', 'flatsome_viewport_meta', 1 );
}

Chúc các bạn thành công :smile:

Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn từ bài viết này: WPVNTEAM (wordpressvn.com)