Hướng dẫn thay đổi mật khẩu VPS Linux

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu VPS Linux
0

Sau khi đăng nhập vào SSH thông qua phần mềm putty

Sử dụng command

passwd

Sau đó nhập mật khẩu theo hướng dẫn

image

  • Chú ý: đối với hệ điều hành Linux, khi bạn gõ mật khẩu sẽ không hiển thị ra bất cứ ký tự nào