Hướng dẫn thay chữ Sale Off thành hình ảnh trong Woocommerce

Dear các bạn,

Câu hỏi ngày hôm nay của bạn Hà Trần rất thú vị tuy nhiên cũng ít bạn biết đến.

image

Sẵn tiện Ad share cách làm như sau

Bước 1: Chèn vào functions.php

add_filter( 'woocommerce_sale_flash', 'my_custom_sales_badge' );
function my_custom_sales_badge() {
	$img = '<span class="onsale"><img src="http://yourwebsite.com/wp-content/uploads/2014/11/custom-sales-badge.png" /></span>';
	return $img;
}

Bước 2: Thêm đoạn mã sau vào style.css

span.onsale {
	background: none;
	box-shadow: none;
}

Chúc các bạn thành công :slight_smile:

5 Likes