Hướng dẫn tắt chế độ Responsive của bất kỳ Theme

Hướng dẫn tắt chế độ Responsive của bất kỳ Theme
0

Xin chào các bạn,

Để tắt chế độ Responsive chúng ta nên soi trong code, cụ thể là file header.php của theme

  • Xoá dòng:
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1" />

Hoặc với theme Flatsome thì bạn hãy chèn code sau vào functions.php của theme child

function wpvn_no_meta_viewport() {
	return false;
}
add_filter( 'flatsome_viewport_meta', 'wpvn_no_meta_viewport' );

Website của bạn sẽ bị xoá Responsive ngay nhé.
Chúc các bạn thành công :slight_smile: