Hướng dẫn tạo shortcode 2 số ngẫu nhiên bằng WordPress

Hướng dẫn tạo shortcode 2 số ngẫu nhiên bằng WordPress
0

Dựa vào tính năng mới của Momo:

Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Chèn code sau vào functions.php

function RandomNum( $atts ) {
extract(shortcode_atts(array(
		"min" => '',
		"max" => '',
	), $atts));
	echo '<h1>Số may mắn: '.rand($min, $max).'</h1>';
}
add_shortcode('xoso', 'RandomNum');

Bước 2: Chèn shortcode vào vị trí muốn hiển thị trong nội dung bài viết:
[xoso min='1' max='99']

Có thể thay 99 thành 999 với 3 số random ngẫu nhiên

Kết quả:
image

Chúc các bạn thành công :laughing: