Hướng dẫn tạo lượt xem cho sản phẩm

Bước 1: Bạn cần phải cài đặt plugin:

Bước 2: Bạn cấu hình tuỳ chỉnh post type cần hiển thị

Bước 3: Chọn vị trí cần hiển thị (Ở đây mình chọn vị trí sau Tiêu đề sản phẩm)

add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_view', 5 );
function woocommerce_template_single_view () {
	echo do_shortcode('[post_view]');
}

Cuối cùng là tận hưởng kết quả

Chúc bạn thành công :grin:

1 Like

Hay quá anh ơi