Hướng dẫn kiểm tra Website của bạn đã chuẩn SEO chưa ?

Hướng dẫn kiểm tra Website của bạn đã chuẩn SEO chưa ?
0

Xin chào các bạn,

Có rất nhiều cách để kiểm tra, tuy nhiên bài viết này Ad hướng dẫn bạn kiểm tra bằng Addon Chrome mang tên Web Developer Checklist giúp bạn kiểm tra nhanh với 1 cú click

Cài đặt:

image

Chúc các bạn thành công

1 Like