Hướng dẫn kích hoạt, Active plugin Elementor pro bản mới nhất

Hướng dẫn kích hoạt, Active plugin Elementor pro bản mới nhất
0

Hướng dẫn kích hoạt, Activate Plugin Elementor Pro 2.10.x và 3.0.x, Activate Plugin Elementor Pro Latest Version free mà không cần license key, không crack, không dùng bản nulled.

Hướng dẫn kích hoạt Plugin Elementor Pro

Cách 1

Đầu tiên, các bạn truy cập vào đường dẫn sau: elementor-pro\license\api.php (Nên sửa bằng Notepad++)

Tìm (Crtl + F) – ( dòng thứ 27)

 private static function remote_post( $body_args = [] ) {

Thêm vào dưới

	return [
	'license' => 'valid',
	'expires' => '+120 months',
	];

Lưu file lại và mở tiếp file elementor-pro\license\admin.php

Tìm:

   $is_manual_mode = ( isset( $_GET['mode'] ) && 'manually' === $_GET['mode'] );

Thêm vào dưới

   $is_manual_mode = true;

Lưu file lại và mở tiếp file elementor-pro\core\connect\apps\activate.php

Tìm và xoá:

	public function action_reset() {
		if ( current_user_can( 'manage_options' ) ) {
			delete_option( 'elementor_pro_license_key' );
			delete_transient( 'elementor_pro_license_data' );
		}

		$this->redirect_to_admin_page();
	}

	protected function get_app_info() {
		return [
			'license_data' => [
				'label' => 'License Data',
				'value' => get_option( 'elementor_pro_license_data' ),
			],
			'license_key' => [
				'label' => 'License Key',
				'value' => get_option( 'elementor_pro_license_key' ),
			],
		];
	}

Sau đó vào Elementor -> License -> và điền tientv.com

Cách 2:

Mở file theo đường dẫn sau: elementor-pro\license\admin.php

Tìm:

	$is_manual_mode = ( isset( $_GET['mode'] ) && 'manually' === $_GET['mode'] );

Thay thế bằng

	$is_manual_mode = true;

Lưu lại và mở tiếp elementor-pro\license\api.php

Tìm:

    private static function remote_post( $body_args = [] ) {

Thêm vào dưới

	return ['license' => 'valid', 'expires' => 'lifetime',	'subscriptions', 'enable', 'renewal_discount','',];

Lưu lại và mở tiếp elementor-pro\license\elementor-pro.php

Tìm:

  define( 'ELEMENTOR_PRO_MODULES_URL', ELEMENTOR_PRO_URL . 'modules/' );

Thêm vào dưới

 update_option( 'elementor_pro_license_key', 'tientv.com' );
 update_option( '_elementor_pro_license_data', [ 'timeout' => strtotime( '+12 hours', current_time( 'timestamp' ) ),'value' =>  json_encode( [ 'license' => 'valid', 'expires' => 'lifetime','renewal_discount' => '', 'subscriptions' => 'enable' ] ) ] );

Lưu lại là xong.

Lời kết

Như vậy là mình đã hoàn thành hướng dẫn xong về cách kích hoạt Plugin Elementor Pro mà không phải tốn tiền mua hoặc tải hàng nulled dễ chứa mã độc về dùng. Nếu có thắc mắc vui lòng để lại bình luận bên dưới để được giải đáp nhanh nhất.

Bạn nào chưa có Plugin này thì hãy tải về tại đây Download Plugin Elementor Pro và Elmentor Pro Templates mới nhất