Hướng dẫn import các mẫu website miễn phí của Elementor Buider

Hướng dẫn import các mẫu website miễn phí của Elementor Buider
0

:boom: Hướng dẫn import các mẫu website miễn phí của Elementor Buider :boom:

Elementor là công cụ giúp cho mọi người có thể dễ dàng xây dựng website trên nền WordPress mà không cần biết nhiều về lập trình

Để hỗ trợ cho nhóm người không chuyên thì Elementor có cung cấp một số mẫu website miễn phí mà mọi người có thể dễ dàng sử dụng trong ít phút

Và với video này Minh hi vọng sẽ giúp mọi người hiểu được các sử dụng các teamplate miễn phí này

:point_right: Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=k_vfYkaKB08

#Elementor #BinhMinhIT #MinhDuySolutions

1 Like