Hướng dẫn đổi tên file hàng loạt bằng Windows PowerShell có sẵn trên máy

Hướng dẫn đổi tên file hàng loạt bằng Windows PowerShell có sẵn trên máy
0

Xin chào các bạn, mình là Ad CỌP đây. Hôm nay mặc dù chống dịch nhưng sẵn tiện làm việc, mình tranh thủ share các bạn 1 thủ thuật nhỏ nhưng rất hiệu quả, tiết kiệm được thời gian làm việc của các bạn.

Bắt đầu vào chuyên môn chính thủ thuật này giúp bạn thay đổi tên file hàng loạt để upload hình ảnh tối ưu hơn cho SEO.

Bước 1 : Trong thư mục chứa các file cần đổi tên, các bạn mở Windows PowerShell hoặc nhanh hơn thì bạn giữ Shift + Click chuột phải màn hình trắng sẽ hiện lên Open PowerShell window here

image

hoặc:

Bước 2 : Nhập câu lệnh như sau:

dir | %{$x=0} {Rename-Item $_ -NewName "ten-file-$x.jpg"; $x++ }

Giải thích:
(1) Có thể thay đổi số bắt đầu 0 -> 1
(2) Tên file của bạn (vd: xuong-san-xuat) bạn có thể dùng in hoa hoặc chữ thường tuỳ thích nhưng phải có dấu gạch ngang (-) tốt cho SEO hơn
(3) Định dạng file ảnh mà bạn muốn đổi (thông thường là jpg hoặc png) tuỳ theo thư mục ảnh của bạn

Và đây là thành quả của mình sau 2 giây xử lý:

Chúc các bạn thành công :star_struck: