Hướng dẫn chuyển vị trí Form của WPDiscuz

Hãy dùng đoạn css sau:

#wpdcom form {
   display: flex;
   flex-direction: column-reverse;
}