Hướng dẫn chèn nút Xem thêm/Thu Gọn trong danh mục sản phẩm - Flatsome

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn dễ dàng chèn thêm 1 button Xem thêm để rút ngắn phần mô tả trong trang danh mục của Woo.
Vị trí sử dụng - Bên dưới danh sách sản phẩm.

Thông thường thì Woocommerce chỉ hỗ trợ show mô tả danh mục ở trên danh sách sản phẩm, nhưng Fs thì có hỗ trợ thêm vị trí bên dưới.

Xem demo: Genz.shop category


 1. chèn code functions.php
//LOẠI BỎ ACTION MẶC ĐỊNH CỦA FLATSOME ĐI
add_action( 'init', 'remove_my_action');
function remove_my_action() {
  remove_action('flatsome_products_after','flatsome_products_footer_content',10);
}

//BỔ SUNG ACTION MỚI
add_action('flatsome_products_after','flatsome_products_footer_content1',10,2);

//CALL BACK FUNCTION CHO ACTION MỚI
function flatsome_products_footer_content1(){
  if(is_product_category() || is_product_tag()){
   $queried_object = get_queried_object();
   $content = get_term_meta($queried_object->term_id, 'cat_meta');
    if(!empty($content[0]['cat_footer'])){
      
      echo '<div class="data-des_phongmy">';
        echo '<hr/>';
        echo do_shortcode($content[0]['cat_footer']);
      echo '</div>';
      echo '<p class="text-center"><button class="btn_view_more">Xem Thêm</button></p>';
    }
  }
}
 1. Chèn css
.data-des_phongmy {
  text-align: justify;
  padding-bottom: 40px;
  font-size: 1rem;
  line-height: 1.6;
  font-weight: 400;
  overflow: hidden;
  max-height: 300px;
  position: relative;
}
.data-des_phongmy:after {
  display: block;
  content: "";
  background-image: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0, rgba(255, 255, 255, 0)), to(#fff));
  background-image: linear-gradient(
180deg
, rgba(255, 255, 255, 0) 0, #fff);
  height: 80px;
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
}

.data-des_phongmy.on {
  max-height: 100% !important;
}

.btn_view_more {
  background-color: #000;
  font-weight: 700;
  font-size: 1rem;
  color: #fff;
  width: 200px;
  line-height: 15px;
  padding: 10px 0.75rem;
  letter-spacing: 0.4px;
  background-image: none;
  border: none;
  margin: 20px 0;
  border-radius: 3px;
}
 1. Chèn JS
<script>
jQuery(document).ready(function($) {

   //toggle move less on product.
   $(document).on('click', '.btn_view_more', function (e) {
     e.preventDefault();
     if ($('.data-des').hasClass('on')) {
       $('.data-des').removeClass('on');
       $(this).text('Xem Thêm');
     } else {
       $('.data-des').addClass('on');
       $(this).text('Thu Gọn');
       scrollToElement($('.data-des'));
     }
    });

  });
</script>

Xem chi tiết bài viết: Code button xem thêm trong mô tả danh mục Woocommerce - Flatsome | Phong Mỹ Design

thank bác đã chia sẻ, cái rút gọn mô tả của bác toản đôi lúc ko hoạt động, giờ có thêm cái này nữa là oke rồi

1 Like

vâng bác, sài tẹc thôi

Có code điều chỉnh khi bỏ vào phần mô tả không bác.