Hướng dẫn chèn Countdown Flatsome không cần cài thêm Plugin

Mặc định trong theme Flatsome đã có sẵn chế độ Countdown, tuy nhiên rất ít người biết đến.

Để sử dụng bạn chỉ cần chèn class sau, ví dụ:

<span class="count-up">15</span>

Và kết quả sau khi thực hiện:

Chúc các bạn 1 ngày làm việc hiệu quả :slightly_smiling_face:

2 Likes

Bổ sung thêm ngoài ra các bạn có thể insert từ Editor
image

1 Like