Hướng dẫn cấu hình SMTP Yandex bằng plugin WP Extra

Hôm nay cùng mình thử một tính năng nhỏ có sẵn trên plugin WP Extra nha!

Bạn dùng Woo hay bị không có thông báo đơn hàng hoặc không nhận được email reset mật khẩu thường là do chưa cài đặt SMTP server cho WordPress.

SMTP server của Yandex ưu điểm là miễn phí, dễ cài đặt. Nhưng chưa phải là SMTP server miễn phí tốt nhất nha, nhưng với tính năng cho phép cấu hình SMTP ngay trong plugin WP Extra như này thì dùng luôn cũng tiện.

Vào phần cài đặt WP Extra > SMTP & reCAPTCHA, chọn SMTP Yandex, nhập tài khoản email theo tên miền bạn đã tạo trên Yandex 360. From Name ghi gì cũng được, From Email Address & Reply To Email không bắt buộc.

Trường hợp hosting của bạn chặn không cho gửi email thì giải pháp duy nhất là dùng SMTP server bên ngoài thông qua API như Sendinblue, Sendgrid, Mailgun…

Bữa sau tiếp nha! Chúc các bạn một ngày vui!

1 Like