Hướng dẫn cài đặt tự động đăng nhập Windows - Enable auto login in Windows

Không phải ai cũng cần đến chức năng này, nhưng đối với những PC sử dụng cho mục đích chung như nhà máy sản xuất, PC công cộng trong trường lớp (kèm theo phần mềm đăng nhập truy cập) để tự động hóa quá trình đăng nhập windows.

Các bạn mở registry editor (regedit) bằng RUN hoặc tìm kiếm trong Search bar ở thanh Task bar.

Tiếp theo các bạn di chuyển đến đường dẫn:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\

1

Tại đây các bạn edit các Key name như sau (Nếu Key name chưa tồn tại các bạn có thể tự tạo bằng cách click phải chọn New và chọn Key Type tương ứng):

Name Type Data
AutoAdminLogon REG_SZ 1
DefaultDomainName REG_SZ domain của công ty bạn hoặc nếu tài khoản local các bạn chỉ cần để .\ hoặc tên PC
DefaultUserName REG_SZ tài khoản đăng nhập Windows của bạn
DefaultPassword REG_SZ mật khẩu của tài khoản đăng nhập Windows của bạn
ForceAutoLogon REG_SZ 1

Chúc các bạn thành công!