Hướng dẫn cách chuyển 1 website wordpress trên Hosting xuống Localhost trên máy tính

Câu hỏi:
Mình cần giúp đỡ hướng dẫn về cách chuyển 1 website wordpress đang hoạt động trên Hosting xuống Localhost trên máy tính.
Xin cảm ơn !
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Mình cần giúp đỡ hướng dẫn về cách chuyển 1 website wordpress đang hoạt động trên Hosting xuống Localhost trên máy tính