Hướng dẫn bỏ qua bước gửi Email của Contact Form 7

Câu hỏi: Làm thế nào để sử dụng Contact Form 7 mà không dùng SMTP ?

Trả lời: Mặc định trong hệ thống của Contact Form 7 (CF7) có chức năng cấu hình riêng như sau:

Để ngăn chặn việc CF7 gửi qua SMTP bạn chỉ việc thêm dòng dưới đây vào tab “Các tuỳ chọn khác” :

skip_mail: on

Sau đó bạn có thể cài thêm plugin để lưu trữ nội dung mà khách hàng đã gửi như:

hoặc:

Chúc các bạn thành công :slightly_smiling_face:

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

1 Like

Không có gì b, chúc b vui vẻ khi tham gia tại Group & Forum

1 Like