[https://www.kovapaint.com](https://www.kovapaint.com/) trang này mức độ thực hiện có khó ko các bạn, mình định đề xuất cty mình rồi tìm người trong nhóm làm. giao diện giống nhưng sản phẩm khác.

Câu hỏi từ Group FB:
https://www.kovapaint.com
trang này mức độ thực hiện có khó ko các bạn, mình định đề xuất cty mình rồi tìm người trong nhóm làm. giao diện giống nhưng sản phẩm khác.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/554946348539594/