https://tienminhpc.com Em mới buid xong cái trang mà cảm thấy nó load chậm quá, test thử pagespeed thì bị chấm điểm đỏ. Có giáo sư nào nhận tăng tốc website giá sinh viên không ạ 😮‍💨 em đang còn vọc vạch.

https://tienminhpc.com Em mới buid xong cái trang mà cảm thấy nó load chậm quá, test thử pagespeed thì bị chấm điểm đỏ. Có giáo sư nào nhận tăng tốc website giá sinh viên không ạ 😮‍💨 em đang còn vọc vạch.
0

Câu hỏi từ Group FB:
https://tienminhpc.com
Em mới buid xong cái trang mà cảm thấy nó load chậm quá, test thử pagespeed thì bị chấm điểm đỏ.
Có giáo sư nào nhận tăng tốc website giá sinh viên không ạ :open_mouth::dash: em đang còn vọc vạch.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/814178549283038/