https://creazione.avanzare.co/gravity_wp/demo/?bg=waves Có anh em nào làm cái background như này chưa ạ.

Câu hỏi từ Group FB:
https://creazione.avanzare.co/gravity_wp/demo/?bg=waves
Có anh em nào làm cái background như này chưa ạ.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/856361888398037/