Hosting vs domain của bên nào dùng ok mà giá tốt vậy mn

Câu hỏi từ Group FB:
Hosting vs domain của bên nào dùng ok mà giá tốt vậy mn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/810613719639521/