Homepage bị lỗi, sửa title trong rankmath và cài schema code

Câu hỏi:
Homepage bị lỗi, sửa title trong rankmath và cài schema code, save lại là mất. Mình cần tìm bạn fix được. inb mình.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/1216133875754168/