#hoidap Mọi người cho mình hỏi, hình ảnh bài viết mình không có lưu trên hosting (link ngoài). Mình muốn hỏi có cách nào để tự dùng hình này để làm hình thumbnail không?

Câu hỏi từ Group FB:
#hoidap
Mọi người cho mình hỏi, hình ảnh bài viết mình không có lưu trên hosting (link ngoài). Mình muốn hỏi có cách nào để tự dùng hình này để làm hình thumbnail không?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/537898336911062/