#hoidap AE cho mình hỏi: web của mình khi đặt 1 đơn hàng, woocommerce báo 2 đơn hàng liên tiếp là bị lỗi gì ạ?

Câu hỏi từ Group FB:
#hoidap
AE cho mình hỏi: web của mình khi đặt 1 đơn hàng, woocommerce báo 2 đơn hàng liên tiếp là bị lỗi gì ạ?
Nguồn: Redirecting...