Hỏi nhờ các chuyên gia. Làm cách nào thêm comment tại danh mục sản phẩm wordpess, mình có tìm nhiều nguồn trên internet mà ko thấy. Thanks!

Hỏi nhờ các chuyên gia. Làm cách nào thêm comment tại danh mục sản phẩm wordpess, mình có tìm nhiều nguồn trên internet mà ko thấy. Thanks!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Hỏi nhờ các chuyên gia.
Làm cách nào thêm comment tại danh mục sản phẩm wordpess, mình có tìm nhiều nguồn trên internet mà ko thấy.
Thanks!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/613699079330987/