Hỏi cách sửa màu nút Mua Ngay trong theme flatsome

Hỏi cách sửa màu nút Mua Ngay trong theme flatsome
0

Cho mình hỏi làm thế nào để thay đổi nút Mua Ngay như hình bên dưới với ạ. và điều chỉnh cho nó ngang bằng nhau để khỏi bị lệch hàng

Bạn cần tìm hiểu về css thuộc tính min-height hoặc max-height nhé