Hỗ trợ plugin learnpress

Hỗ trợ plugin learnpress
0

Mọi người cho em hỏi em đang dùng plugin learnpress để tạo bán khóa học như bên dưới ạ.


Em mún khi 1 học sinh mua khóa học thanh toán xong thì khóa học đó nó sẽ ẩn khỏi danh sách khóa học như hình trên thì làm như nào ạ, Mn có cách j giúp em